FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE

Kto finansuje program „Piątka dla Natury”? Program „Piątka dla Natury” finansuje firma Velvet CARE Sp. z. o.o., która jest również jego Opiekunem.

Czego dotyczy program „Piątka dla Natury”? Program stanowi uzupełnienie dotychczas podejmowanych przez Velvet CARE działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, idealnie wpisując się w strategię zrównoważonego rozwoju firmy – „Eco Agenda 2025”. Obszary tematyczne lekcji nawiązują do znaku „Save Nature”, znajdującego się na opakowaniach produktów Velvet CARE. Program składa się z dwóch filarów. Pierwszy skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I-III. Obejmuje scenariusze lekcji z zakresu pięciu obszarów, zobrazowanych przez znak „Save Nature” – są to: troska o drzewa, oszczędzanie wody, segregowanie odpadów, redukcja zużycia plastiku oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Każdy scenariusz zwieńczony jest ekowyzwaniem, które utrwali wiedzę dzieci i pobudzi kreatywność, a dodatkowo umożliwi udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Drugi filar skierowany jest do dyrektorów szkół, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie ekoprojektu, realizowanego lub planowanego przez szkołę. W ten sposób program „Velvet.Piątka dla Natury” wspiera edukację ekologiczną i aktywizuje uczniów oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia.

Jakie są cele programu „Velvet. Piątka dla Natury”? Celem programu „Piątka dla Natury” jest wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach i aktywizowanie uczniów oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia. Program ma przyczynić się również do rozwoju świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, która w przyszłości zaprocentuje w codziennych, korzystnych dla środowiska nawykach.

Kto może wziąć udział w programie „Piątka dla Natury”? Program jest skierowany do nauczycieli i uczniów klas I-III oraz dyrektorów szkół podstawowych w całej Polsce.

Dlaczego program „Piątka dla Natury” jest dedykowany szkołom podstawowym? Program jest dedykowany szkołom podstawowym, ponieważ wierzymy, że edukację w zakresie ekologii warto rozpocząć na samym początku kształcenia. Im wcześniej dzieci poznają zagadnienia związane z ochroną środowiska i odpowiednie postawy proekologiczne, tym większa szansa, że wykształcą się u nich nawyki, które będą działały na korzyść naszej planety.

Co oferuje program i jakie są korzyści z rejestracji? W ramach programu powstały atrakcyjne, w pełni zgodne z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej scenariusze lekcji. Każdy z nich zwieńczony jest propozycją zadania konkursowego – ekowyzwania, czyli pracy kreatywnej. W tej części konkursu na uczestników czeka aż 160 nagród! Ponadto dyrektorzy szkół mogą ubiegać się o dofinansowanie ekoprojektu, realizowanego lub planowanego przez szkołę. Velvet CARE przyzna 16 grantów o wartości 7000 zł każdy.

Czym są scenariusze lekcji i gdzie mogę je znaleźć? Scenariusze to kompletne propozycje lekcji dotyczących pięciu obszarów ochrony środowiska, zobrazowanych przez znak „Save Nature”, znajdujący się na opakowaniach produktów Velvet CARE. Są to: troska o drzewa, oszczędzanie wody, segregowanie odpadów, redukcja zużycia plastiku oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W każdym scenariuszu znajdują się propozycje zadań z podziałem na te podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dla chętnych). Przygotował je doświadczony metodyk edukacji wczesnoszkolnej. Scenariusze są dostępne dla użytkowników zarejestrowanych na stronie www.piatkadlanatury.pl i są całkowicie bezpłatne.

2. REJESTRACJA I LOGOWANIE

Kto może zarejestrować się w programie „Piątka dla Natury”? W programie mogą zarejestrować się nauczyciele klas I-III oraz dyrektorzy szkół podstawowych.

Jak mogę zgłosić się do programu „Piątka dla Natury”? Aby wziąć udział w programie, zainteresowany nauczyciel lub dyrektor musi jedynie założyć konto na stronie www.piatkadlanatury.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Mojej szkoły nie ma na liście w formularzu rejestracyjnym. Jak mogę ją znaleźć? Jeżeli szkoły brakuje na liście, prosimy o kontakt z „Biurem Programu”.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego nie otrzymałem/otrzymałam maila z linkiem aktywacyjnym. Co mam zrobić? Jeżeli wiadomość z linkiem aktywacyjnym nie dotarła na podany w trakcie rejestracji adres e-mail, w pierwszej kolejności prosimy sprawdzić folder SPAM. Jeżeli wiadomości nie ma w folderze SPAM, prosimy o kontakt z „Biurem Programu”.

Jak mogę się zalogować do swojego konta? Loginem do programu „Piątka dla Natury” jest adres e-mail, który został podany podczas rejestracji. Hasło ustala się samodzielnie podczas rejestracji w serwisie. Istnieje możliwość jego zmiany po zalogowaniu. Jeżeli zapomnisz swojego hasła, możesz skorzystać z opcji „Przypomnij hasło”.

Nie mogę się zalogować do swojego konta. Co mam zrobić? Jeżeli po wpisaniu prawidłowego adresu e-mail oraz hasła nie można się zalogować, prosimy kliknąć przycisk „Przypomnij hasło”. Po wpisaniu podanego przy rejestracji adresu e-mail prześlemy na niego link, który umożliwi zmianę hasła.

Nie mogę się zarejestrować – przy próbie rejestracji pojawia się komunikat, że dane konto już istnieje. Co mam zrobić? Jeżeli podczas rejestracji pojawia się komunikat, że dane konto już istnieje, oznacza to, że dokonano już rejestracji w programie na ten adres e-mail. Jeśli nie pamiętają Państwo hasła do logowania, zachęcamy do skorzystania z opcji „Przypomnij hasło”.

Czy mogę mieć więcej niż jedno konto? Nie, jeden użytkownik może mieć tylko jedno konto w programie.

Ilu nauczycieli z jednej placówki może dołączyć do programu? Do programu może dołączyć dowolna liczba nauczycieli z jednej placówki.

Dlaczego w formularzu rejestracyjnym mam podać liczbę dzieci w klasie? „Piątka dla Natury” to zarówno program edukacyjno-grantowy, jak i konkurs. Podana w formularzu rejestracyjnym liczba dzieci w klasie jest brana pod uwagę przy logistyce związanej z nagrodami w przypadku wygranej w konkursie. Jeżeli w klasie jest więcej dzieci niż pozwala na to formularz (maksymalnie 27) podaj dowolną liczbę i skontaktuj się z „Biurem Programu” podając właściwą ilość uczniów.

3. KONKURSY EKOWYZWANIE ORAZ EKOGRANT

Czym jest konkurs „Ekowyzwanie”? Konkurs jest elementem programu „Piątka dla Natury” i wiąże się tematycznie z przygotowanymi na jego potrzeby scenariuszami lekcji – każdy scenariusz kończy się propozycją ekowyzwania, czyli zadania kreatywnego, do którego nauczyciel może przystąpić wraz ze swoją klasą. Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować pracę kreatywną, dotyczącą co najmniej jednego obszaru tematycznego programu (jedna klasa może zrealizować maksymalnie pięć takich prac – po jednej z każdego obszaru), a następnie wgrać jej zdjęcia wraz z dokumentacją przeprowadzonej lekcji za pośrednictwem formularza dostępnego dla nauczycieli zarejestrowanych w programie.

Kiedy i gdzie odbywa się konkurs? Oba konkursy – Ekowyzwanie oraz Ekogrant odbywają się online za pośrednictwem strony internetowej www.piatkadlanatury.pl. Prace można zgłaszać od 07.10.2021 r. do 31.12.2021 r. W kategorii „Ekowyzwanie” zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze publicznego głosowania za pośrednictwem strony internetowej programu www.piatkadlanatury.pl (zakładka „Głosowanie”). Codziennie możesz zagłosować na kilka klas. Pamiętaj jednak, że na każdą klasę możesz oddać jeden głos dziennie.

Szczegóły dotyczące zasad głosowania oraz wyboru zwycięzców znajdują się w Regulaminie . Wnioski o dofinansowanie ekoprojektów ocenia natomiast jury konkursowe. Zarówno głosowanie, jak i ocena wniosków o Ekogrant odbędzie się w dniach 17.01-17.02.2022 r. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie programu 25.02.2022 r.

Kto może wziąć udział w konkursie? W Ekowyzwaniu mogą wziąć udział nauczyciele i uczniowie klas I-III, natomiast wnioski o Ekogrant składają dyrektorzy szkół podstawowych.

Czy w programie biorą udział pojedyncze klasy, czy całe szkoły? Każdy przystępujący do programu nauczyciel wybiera klasę, której jest opiekunem i zgłasza ją do konkursu w kategorii „Ekowyzwanie”. W przypadku wygranej nagroda przyznawana jest całej klasie. Nie ma jednak ograniczeń odnośnie do liczby klas z danej szkoły, które mogą wziąć udział w programie. Dyrektor szkoły, który przystępuje do konkursu na Ekogrant, występuje w imieniu całej placówki.

Jak powinna wyglądać praca konkursowa? Pracę konkursową stanowi praca kreatywna, będąca realizacją ekowyzwania opisanego w scenariuszu lekcji. Nauczyciel ma dowolność w interpretacji i wykonaniu zadania konkursowego. Praca może być przygotowana przez dzieci, zarówno w klasie, jak i indywidualnie w ramach nauki zdanej – wówczas pracę, która zostanie zgłoszona do konkursu, wybiera albo nauczyciel, albo cała klasa wspólnie. Szczegółowe kryteria dotyczące prac konkursowych znajdują się w Regulaminie . W przypadku dyrektorów ubiegających się o Ekogrant pracą konkursową jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie ekoprojektu.

W jaki sposób można przesłać pracę konkursową? Zarówno w przypadku nauczycieli, jak i dyrekcji, pracę konkursową należy przesłać w formularzu znajdującym się na stronie www.piatkadlanatury.pl, po zalogowaniu na konto użytkownika.

Nauczyciel ma możliwość dodania zgłoszenia konkursowego w pięciu różnych obszarach tematycznych konkursu – dla każdego z nich jest przewidziany osobny formularz. Do każdego z tematów nauczyciel może dodać maksymalnie 6 zdjęć z podziałem na: 3 zdjęcia dokumentujące przeprowadzenie lekcji i 3 zdjęcia prac kreatywnych. Aby wziąć udział w konkursie, wymagane jest przesłanie minimum po 1 zdjęciu w każdej części zgłoszenia. Dodatkowo nauczyciel jest zobowiązany opisać przeprowadzoną lekcję w formie krótkiego (do 1000 znaków ze spacjami) sprawozdania.

Dyrektor, w swoim formularzu konkursowym, przesyła skan wypełnionego i podpisanego wniosku o dofinansowanie, wgrywa do 3 zdjęć stanowiących ilustrację wniosku (np. fotografie dokumentujące obecny stan terenu zielonego wokół szkoły, jeśli szkoła ubiega się o jego renowację) oraz przygotowuje krótki list motywacyjny (do 1000 znaków ze spacjami), który stanowi uzasadnienie wniosku.

Ile prac konkursowych może przesłać nauczyciel? Nauczyciel może przesłać maksymalnie 5 prac konkursowych – po 1 w każdym obszarze tematycznym, jednak nagrodę może zdobyć tylko raz.

Do ilu tematów konkursu może się zgłosić nauczyciel? Nauczyciel może zgłosić po jednej pracy konkursowej w każdym z pięciu obszarów tematycznych , jednak nagrodę może zdobyć tylko raz.

Czy w konkursie przetwarzane są dane osobowe uczniów lub ich wizerunek? Nie. Zgodnie z Regulaminem, prace konkursowe, aby mogły zostać dopuszczone do rywalizacji nie mogą zawierać danych osobowych dzieci (np. podpisów na pracach kreatywnych). Ponadto zdjęcia nie mogą przedstawiać wizerunku uczniów, ponieważ będą to prace, które znajdą się w publicznej Galerii prac konkursowych, aby można było oddawać na nie głosy. To kryterium nie obowiązuje przy zdjęciach dokumentujących przeprowadzenie lekcji – do tego elementu zgłoszenia wgląd będzie mieć jedynie Biuro Programu.

Według jakich kryteriów będą oceniane prace konkursowe przy weryfikacji? Prace konkursowe, zanim zostaną dopuszczone do głosowania (w kategorii „Ekowyzwanie”) lub trafią pod ocenę jury (w przypadku wniosków o Ekogrant), zostaną zweryfikowane przez Biuro Programu pod kątem zgodności z Regulaminem, w trybie określonym w Regulaminie. Prace niezgodne z Regulaminem będą kierowane do poprawy. Poprawione prace ponownie przejdą weryfikację Biura Programu.

Czy nauczyciel, który zgłosił się do konkursu otrzyma certyfikat udziału w konkursie? Tak, wszyscy nauczyciele, niezależnie od wyników konkursu, dostaną elektroniczny wzór certyfikatu potwierdzającego udział w konkursie do samodzielnego wypełnienia.

Kto przyznaje nagrody w konkursie? Nagrody w konkursie „Ekowyzwanie” są przyznawane na podstawie wyników głosowania publiczności. Ekogranty przyznaje jury konkursowe. Przy każdym ekowyzwaniu znajdziesz hasło „udostępnij” – po kliknięciu zostanie wygenerowany link, który możesz wkleić w dowolne miejsce – np. utworzyć post na Facebooku i zachęcić do głosowania na Waszą klasę.

Kto wchodzi w skład kapituły jury? W skład jury wchodzą eksperci powołani przez Opiekuna programu.

Czy są jakieś formalne wymogi, które powinien spełniać wniosek o dofinansowanie ekoprojektu? Formalne wymogi dotyczące wniosków o dofinansowanie są opisane w Regulaminie .

Według jakich kryteriów jury będzie oceniać wnioski o przyznanie Ekograntu? Jury ocenia prace konkursowe pod kątem kryteriów opisanych w Regulaminie , oceniając stopień realizacji każdego z kryteriów na skali od 1 do 6.

Czego powinien dotyczyć wniosek o dofinansowanie ekoprojektu? Wniosek powinien być związany z jednym z pięciu obszarów tematycznych, zobrazowanych przez znak „Save Nature”, znajdujący się na opakowaniach produktów Velvet CARE. Są to:

  • troska o drzewa;
  • oszczędzanie wody;
  • segregowanie odpadów;
  • redukcja zużycia plastiku;
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Ile wniosków o dofinansowanie ekoprojektów może złożyć dyrektor szkoły? Jedna szkoła może złożyć wniosek o dofinansowanie tylko raz, w jednej, wybranej kategorii.

Czy ekowyzwania i wnioski o dofinansowanie ekoprojektów są ze sobą powiązane? Czy chęć udziału w jednym filarze konkursu warunkuje konieczność udziału w drugim? Nie. Ekowyzwania oraz wnioski o dofinansowanie ekoprojektu to oddzielne, niezależne filary konkursu.

Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki konkursu? Wyniki zostaną ogłoszone 25 lutego 2022 r. na stronie www.piatkadlanatury.pl. Zarówno zwycięzcy, jak i nauczyciele oraz dyrektorzy, których prace i wnioski nie zostaną wyróżnione, otrzymają dodatkowo wiadomość e-mail z wynikami konkursu.

Ile nagród jest przewidzianych w konkursie? W konkursie „Ekowyzwanie” przewidzianych jest łącznie 160 nagród, w tym:

  • łącznie 160 voucherów) na wycieczki edukacyjne do parków narodowych i krajobrazowych oraz podobnych miejsc w każdym województwie o wartości 500 zł każdy. Jeżeli realizacja wycieczek będzie niemożliwa z powodu działania siły wyższej, zwycięskie klasy otrzymają nagrody rzeczowe w postaci zestawów edukacyjnych oraz
  • książeczki edukacyjne, dotyczące pięciu omawianych w programie „Piątka dla Natury” obszarów tematycznych, dla każdego ucznia ze zwycięskiej klasy; Oprócz tego każdy nauczyciel, który zgłosi swoją klasę do konkursu otrzyma certyfikat potwierdzający udział w konkursie. W kategorii „Ekogrant” na szkoły czeka 16 nagród w postaci dofinansowania szkolnego ekoprojektu. Każdy ekogrant ma wartość 7000 zł. Kolejnych 36 szkół otrzyma produkty Velvet do wspólnego użytku.

Do jakich konkretnie miejsc można wybrać się na wycieczkę edukacyjną w ramach nagrody w konkursie „Ekowyzwanie”? W każdym województwie wytypowaliśmy jedno miejsce, do którego zwycięska klasa może udać się na wycieczkę edukacyjną.

Czy nagrody podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny? Nie, nagrody przyznawane zarówno w kategorii „Ekowyzwanie”, jak i „Ekogrant”, nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Kiedy zwycięskie klasy otrzymają nagrodę? Dopełnienie wszystkich formalności związanych z nagrodami (zarówno w kategorii „Ekowyzwanie”, jak i „Ekogrant”) potrwa maksymalnie do 15.06.2022 r.

W jakiej formie realizowane będzie dofinansowanie ekoprojektów? Dofinansowanie zostanie zrealizowane w formie przelewu bankowego na konto szkoły.

W jakim terminie nauczyciel może zrealizować vouchery na wycieczkę edukacyjną? Nauczyciel może zrealizować vouchery na wycieczkę do 15.06.2022 r.

Co się stanie, jeśli nauczycielowi nie uda się zrealizować voucherów na wycieczkę w wyznaczonym terminie? Termin ważności voucherów obowiązuje maksymalnie do 15.06.2022 r. Jeżeli w tym czasie klasa nie będzie mogła udać się na wycieczkę, vouchery przepadają. Wszystkie zwycięskie klasy otrzymają natomiast zestawy klasowe produktów Velvet do wspólnego użytku, a każdy uczeń zwycięskiej klasy - książeczki edukacyjne, dotyczące pięciu omawianych w programie „Piątka dla Natury” obszarów tematycznych.

Czy firma Velvet CARE Sp. z o.o. jest również organizatorem wycieczki i pokrywa koszty transportu do wybranego miejsca oraz dodatkowego ubezpieczenia? Nie. Opiekun programu nie jest organizatorem wycieczki i nie pokrywa kosztów transportu oraz dodatkowego ubezpieczenia. Zapewnia natomiast vouchery na wycieczki edukacyjne do wybranych miejsc o wartości 500 zł każdy. Kwota, która ewentualnie zostanie po opłaceniu biletów wstępu i przewodnika zostanie przeznaczona na dofinansowanie transportu.