przewiń w dół

Ekowyzwania

Uczestnicy programu mogą brać udział w konkursie z nagrodami. Poszczególne ekowyzwania w programie „Piątka dla Natury”, swoją tematyką nawiązują do pięciu obszarów z zakresu ochrony środowiska. Przewidzieliśmy 20 klasowych zestawów fantastycznych nagród dla uczniów oraz nauczycieli. Wszyscy uczestnicy otrzymają również certyfikaty udziału w konkursie. Na zwycięskie klasy czekają zestawy do doświadczeń ekologicznych dla każdego ucznia w klasie, utrwalające wiedzę zdobytą na lekcjach. Nie zapomnieliśmy także o opiekunach zwycięskich klas, którzy otrzymają vouchery do zrealizowania w salonach Empik.

Ekoprojekt

Dodatkowo, dyrektor w imieniu szkoły może starać się o dofinansowanie ekoprojektu swojej placówki. Projekty mogą dotyczyć np. renowacji terenu zielonego przy szkole, budowy placu zabaw czy wymiany chodnika na pochłaniający smog. Liczymy na kreatywność szkół. Najciekawsze pięć projektów nagrodzimy dofinansowaniem o wartości 10 000 zł każde. Na kolejnych pięć szkół czeka nagroda w postaci palety papieru toaletowego Velvet.