Piątka dla Natury

Program edukacyjno-grantowy dla szkół
pod honorowym patronatem
Ministerstwa Klimatu i Środowiska

przewiń w dół

Działamy dziś z myślą o jutrze!

Przyszłość naszej planety, a więc i nasza oraz kolejnych pokoleń zależy od codziennych działań każdego z nas. Zmiany klimatu pokazują, że nie możemy dłużej zwlekać z wprowadzaniem w życie ekologicznych zachowań, które wpłyną na poprawę stanu środowiska. Kiedy więc zacząć edukację w zakresie ekologicznych postaw? Jak najwcześniej, a najlepiej już dziś!

Cel programu

Celem programu „Velvet. Piątka dla Natury” jest wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach, aktywizowanie uczniów oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia i zaszczepienie w dzieciach wiary, że każde, nawet najdrobniejsze działanie na rzecz natury, powtarzane odpowiednio często może prowadzić do realnej zmiany na większą skalę. Program ma przyczynić się również do rozwoju świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, która w przyszłości zaprocentuje w codziennych nawykach.

Obszary ochrony środowiska

Program „Velvet. Piątka dla Natury” nawiązuje do pięciu obszarów strategii zrównoważonego rozwoju „Eco Agenda 2025”, realizowanej przez Velvet CARE i symbolizowanej przez znak „Save Nature” znajdujący się na opakowaniach wyrobów Velvet. Są to:

Drzewa
troska o drzewa
Drzewa
oszczędzanie wody
Drzewa
segregowanie odpadówy
Drzewa
redukcja zużycia plastiku
Drzewa
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Materiały edukacyjne i zadania konkursowe

Na nauczycieli, którzy założą konto w programie czekają w pełni zgodne z podstawą programową scenariusze lekcji związane tematycznie z obszarami strategii zrównoważonego rozwoju „Eco Agenda 2025”, symbolizowanymi przez znak „Save Nature”, znajdujący się na opakowaniach produktów Velvet CARE. Scenariusze zawierają gotowe pomysły na to, jak w interesujący dla dzieci sposób przybliżyć im zagadnienia związane z ochroną środowiska. Na końcu każdego z nich znajduje się ekowyzwanie – zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie kreatywnym. Zarówno scenariusze, jak i udział w konkursie są całkowicie bezpłatne.

Dwa filary programu

EKOWYZWANIA

Ekowyzwania to filar konkursu skierowany do nauczycieli. Zadaniem uczniów jest przygotowanie dowolną techniką pracy kreatywnej opisanej w ekowyzwaniu zwieńczającym każdy scenariusz lekcji. Wspólnie ze swoimi klasami z roczników I-III możesz zrealizować wszystkie pięć zadań konkursowych lub wybrać. W ten sposób zwiększysz szanse na wygraną, jednak nagrodę możesz otrzymać tylko raz.

Jak zgłosić swoje ekowyzwanie?

Formularze zgłoszeniowe dla każdego obszaru tematycznego znajdziesz na swoim profilu, po zalogowaniu się na konto. W każdym formularzu znajdują się dwie sekcje: zdjęcia prac kreatywnych i zdjęcia dokumentujące przebieg ekolekcji. Do każdej sekcji musisz wgrać minimum jedno zdjęcie. Ostatnim elementem formularza konkursowego jest pole tekstowe, w którym musisz zamieścić krótkie (do 1000 znaków ze spacjami) sprawozdanie z przeprowadzonej lekcji.
Praca konkursowa może być przygotowana w trakcie lekcji lub indywidualnie w ramach nauczania zdalnego – Twoim zadaniem jest wybór pracy/prac reprezentującej/cych Twoją klasę. Mogą Ci w tym pomóc uczniowie. Szczegółowe informacje o kryteriach, jakie musi spełniać praca kreatywna zgłoszona do konkursu, znajdziesz w Regulaminie . Pamiętaj, że każda praca, przed dopuszczeniem jej do rywalizacji konkursowej, przechodzi weryfikację moderatorów strony i jest sprawdzana pod kątem zgodności z Regulaminem.
Po zatwierdzeniu zgłoszenia zostają poddane ogólnodostępnemu głosowaniu publiczności.

Zasady głosowania:


• Wszystkie zatwierdzone przez moderatorów strony zgłoszenia mają równe szanse – pojawią się w zakładce „Głosowanie” tego samego dnia – 01.03.2022r.;
• Głosowanie potrwa do 31.03.2022r.;
• Głosowanie jest ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników – aby oddać głos, nie trzeba zakładać konta;
• Codziennie możesz zagłosować na kilka klas. Pamiętaj jednak, że na każdą klasę możesz oddać jeden głos dziennie;
• Każdy oddany głos jest zaliczany na poczet całej klasy, nie pojedynczych prac;
• Niezależnie od ilości Ekowyzwań, które zrealizowała klasa, głos oddajesz raz;
Pomóż wygrać swoim faworytom! Przy każdym ekowyzwaniu znajdziesz hasło „udostępnij” – po kliknięciu zostanie wygenerowany link, który możesz wkleić w dowolne miejsce – np. utworzyć post na Facebooku, w którym zaprosisz do zagłosowania swoich znajomych.

Nagrody

W konkursie „Ekowyzwanie” przewidzianych jest 160 nagród dla klas z największą ilością głosów. Zwycięskie klasy otrzymają zestawy edukacyjne o wartości do 400 zł,natomiast nauczyciele – bon do Empik o wartości 100 zł. Dodatkowo każdy uczeń zwycięskiej klasy dostanie książeczkę edukacyjną utrwalającą wiedzę zdobytą na ekolekcjach przeprowadzonych w ramach programu.
Zwycięzców „Ekowyzwań” poznamy 7 kwietnia 2022 r.

EKOGRANTY

Oddzielnym filarem programu jest możliwość uzyskania dofinansowania szkolnego ekoprojektu. Dyrektor, w imieniu swojej placówki, może starać się o dofinansowanie ekologicznej inwestycji realizowanej lub planowanej przez szkołę. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie na ekogrant jest założenie konta na stronie programu.
Projekty mogą dotyczyć np. renowacji terenu zielonego przy szkole, budowy placu zabaw czy wymiany chodnika na taki, który pochłania smog. Liczymy na Waszą kreatywność 😊
Spośród nadesłanych zgłoszeń jury konkursowe wybierze najciekawsze 16 projektów, które otrzymają dofinansowania o wartości 7000 zł każde. Na kolejne 36 szkół czeka nagroda w postaci palety papieru toaletowego Velvet. Zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie.
Wyniki poznamy 7 kwietnia 2022r.

Jak zgłosić swój projekt?

Dyrektorze, w formularzu zgłoszeniowym (dostępnym na Twoim profilu po zalogowaniu na konto) znajdziesz miejsce na:
• wgranie skanu wniosku o dofinansowanie ekoprojektu (wypełnionego na podstawie przygotowanego wzoru);
zdjęcia obrazujące wniosek (jeśli ubiegasz się o renowację terenu zielonego wokół szkoły – pokaż, jak ten teren wygląda w tej chwili);
• pole tekstowe, gdzie należy zamieścić krótki (do 1000 znaków ze spacjami) list motywacyjny, który ma przekonać jury konkursowe, że to właśnie Twoja szkoła powinna otrzymać dofinansowanie.

Honorowi Patroni

Minister Klimatu i Środowiska Marszałek Województwa Lubelskiego
Dolnośląski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Lubuskiego
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Małopolskiego
Lubuski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Opolskiego
Opolski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Podkarpackiego
Pomorski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Podlaskiego
Świętokrzyski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Pomorskiego
Starosta Zawierciański Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Starosta Olkuski Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Stanisław Wziątek Marszałek Województwa Mazowieckiego

Myślimy lokalnie – działamy globalnie

Pierwsza, regionalna wersja programu była skierowana do szkół w dwóch powiatach – olkuskim (woj. małopolskie) i zawierciańskim (woj. śląskie), Dlaczego? Na ich granicy znajduje się fabryka produkująca wyroby Velvet. W ten sposób chcieliśmy podkreślić, jak ważne jest dla nas działanie na szczeblu lokalnym. Wierzymy, że inicjatywy podejmowane w najbliższym otoczeniu prowadzą do realnej zmiany w skali makro.

W roku szkolnym 2021/2022 do udziału w programie „Piątka dla Natury” i wspólnych działań na rzecz środowiska zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe w Polsce.

KALENDARIUM PROGRAMU*

01.10.2021 r. – start programu

07.10.2021 r. – uruchomienie formularzy konkursowych ekowyzwań oraz rozpoczęcie przyjmowania wniosków o dofinansowanie szkolnych ekoprojektów

11.02.2022r. – ostatni dzień, w którym można przesyłać prace zrealizowane w ramach ekowyzwań oraz wnioski o dofinansowanie ekoprojektów

14-28.02.2022 r. – przerwa techniczna

01.03.2022 r. – start głosowania w kategorii „ekowyzwanie”, ocena wniosków o dofinansowanie ekoprojektów

31.03.2022 r. – zakończenie głosowania w kategorii „ekowyzwanie” oraz obrad jury dotyczących ekograntów

07.04.2022 r. – ogłoszenie wyników konkursu w obu kategoriach

*Podany harmonogram programu i konkursu w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie. O każdej ze zmian Uczestnicy programu zostaną poinformowani mailowo, w trybie przewidzianym w Regulaminie Piątki dla Natury.