FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE

Kto jest Pomysłodawcą i Opiekunem programu „Piątka dla Natury”? Pomysłodawcą i Opiekunem programu jest Velvet CARE sp. z. o.o.

Czego dotyczy program „Piątka dla Natury”? Program stanowi uzupełnienie dotychczas podejmowanych przez Velvet CARE działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i nawiązuje do strategii stojącej za znakiem „Save Nature”, znajdującym się na opakowaniach produktów Velvet. „Piątka dla Natury” wspiera nauczycieli w codziennym nauczaniu najmłodszych dobrych nawyków i postaw ekologicznych.

Jakie są cele programu „Piątka dla Natury”? Celem programu jest wspieranie aktywności proekologicznej w szkołach, a także aktywizowanie uczniów do zmieniania na lepsze swojego najbliższego otoczenia. Program ma przyczynić się również do rozwoju świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, która w przyszłości zaprocentuje w codziennych nawykach korzystnych dla środowiska.

Kto może wziąć udział w programie „Piątka dla Natury”? Program jest skierowany do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz dyrektorów szkół podstawowych. Do obecnej, regionalnej edycji programu (luty-czerwiec 2021) mogą się zgłosić klasy I-III ze szkół na terenie powiatu olkuskiego oraz zawierciańskiego. Od września 2021 zapraszamy do Piątki dla Natury szkoły podstawowe w całej Polsce!

Dlaczego program „Piątka dla Natury” jest dedykowany szkołom podstawowym? Program jest dedykowany szkołom podstawowym, ponieważ wierzymy, że edukację w zakresie ekologii warto rozpocząć na samym początku kształcenia. Edukacja pobierana przez dzieci dziś (na etapie edukacji wczesnoszkolnej), jutro (w przyszłości) stanie się nawykami działającymi na korzyść środowiska.

Co oferuje program i jakie są korzyści z rejestracji? W ramach programu powstały dedykowane, w pełni zgodne z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej scenariusze lekcji. Każdy scenariusz lekcji jest zwieńczony propozycją zadania konkursowego – ekowyzwania, czyli pracy plastycznej. Jury konkursowe przyzna szkołom aż 20 nagród! Oddzielnym filarem programu jest możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ekoprojektu realizowanego lub planowanego przez szkołę. Na szkoły czeka 5 dofinansowań na szkolny ekoprojekt o wartości 10 000 zł każdy!

Czym są scenariusze lekcji i gdzie mogę je znaleźć? Scenariusze lekcji to kompletne propozycje dla nauczyciela, w jaki sposób przeprowadzić lekcje dotyczące najważniejszych obszarów ochrony środowiska (troska o drzewa, oszczędzanie wody, segregowanie odpadów, redukcja zużycia plastiku, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych).

Scenariusze są w pełni zgodne z podstawą programową. Przygotował je doświadczony metodyk edukacji wczesnoszkolnej. Scenariusze są dostępne dla użytkowników zarejestrowanych na stronie www.piatkadlanatury.pl i są całkowicie bezpłatne.

Dlaczego program „Piątka dla Natury” jest skierowany do szkół podstawowych znajdujących się na terenie tylko dwóch powiatów? Na styku tych dwóch powiatów znajduje się fabryka produkująca produkty Velvet. Rozpoczynając program Etapem Regionalnym pragniemy podkreślić, jak istotne są dla nas działania na poziomie lokalnym. Jest to również zgodne z założeniami strategii ECO Agendy 2025 (https://www.velvetcare.pl/eco-agenda-2025/) realizowanej przez Velvet CARE, w myśl której „zaczynamy od siebie”.

Czy i kiedy do programu będą mogły dołączyć szkoły podstawowe spoza powiatów olkuskiego i zawierciańskiego? Szkoły spoza wymienionych powiatów będą mogły dołączyć do programu we wrześniu 2021 roku.

2. REJESTRACJA I LOGOWANIE

Kto może zarejestrować się w programie „Piątka dla Natury”? W programie mogą zarejestrować się nauczyciele klas I-III oraz dyrektorzy szkół podstawowych.

Jak mogę zgłosić się do programu „Piątka dla Natury”? Aby wziąć udział w programie, zainteresowany nauczyciel musi jedynie założyć konto na stronie www.piatkadlanatury.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Mojej szkoły nie ma na liście w formularzu rejestracyjnym. Jak mogę je znaleźć? W przypadku braku szkoły na liście, prosimy o kontakt z Biurem Programu.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego nie otrzymałem/otrzymałam linku aktywacyjnego, co mam zrobić? Jeżeli wiadomość z linkiem aktywacyjnym nie dotarła na podany w trakcie rejestracji adres e-mail, w pierwszej kolejności prosimy sprawdzić folder SPAM. Jeżeli wiadomości nie ma w folderze SPAM, prosimy o kontakt z Biurem Programu.

Jak mogę się zalogować do swojego konta? Loginem do programu „Piątka dla Natury” jest adres e-mail, który został podany podczas rejestracji. Hasło ustala się samodzielnie podczas rejestracji w serwisie. Istnieje możliwość jego zmiany po zalogowaniu. W przypadku zapomnienia hasła można skorzystać z opcji „Przypomnij hasło”.

Nie mogę się zalogować do swojego konta. Co mam zrobić? Jeżeli po wpisaniu prawidłowego adresu e-mail oraz hasła nie można się zalogować, prosimy kliknąć przycisk „Przypomnij hasło”. Po wpisaniu podanego przy rejestracji adresu e-mail prześlemy na niego link, który umożliwi zmianę hasła.

Nie mogę się zarejestrować – przy próbie rejestracji pojawia się komunikat, że dane konto już istnieje. Co mam zrobić? Jeżeli podczas rejestracji pojawia się komunikat, że dane konto już istnieje, oznacza to, że dokonano już rejestracji w programie na ten adres e-mail. Jeśli nie pamiętają Państwo hasła do logowania, zachęcamy do skorzystania z opcji „Przypomnij hasło”

Czy mogę mieć więcej niż jedno konto? Nie, jeden użytkownik może mieć tylko jedno konto w programie.

Ilu nauczycieli z jednej placówki może dołączyć do programu? Do programu może dołączyć dowolna liczba nauczycieli z jednej placówki.

Dlaczego w formularzu rejestracyjnym mam podać liczbę dzieci w klasie? Piątka dla Natury to zarówno program edukacyjny, jak i konkurs. Podana w formularzu rejestracyjnym liczba dzieci w klasie jest brana pod uwagę przy wysyłce nagród w przypadku wygranej.

3. KONKURS PIĄTKA DLA NATURY

Czym jest konkurs Piątka dla Natury? Konkurs jest elementem programu Piątka dla Natury. Konkurs wiąże się tematycznie ze scenariuszami lekcji przygotowanymi w ramach programu – każdy ze scenariuszy kończy się propozycją zadania kreatywnego - ekowyzwania, do którego nauczyciel może przystąpić wraz ze swoją klasą. Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować prace plastyczne dotyczące jednego lub wszystkich obszarów tematycznych programu i wgrać zdjęcia wraz z dokumentacją przeprowadzonej lekcji za pośrednictwem formularza dostępnego dla nauczycieli zarejestrowanych w programie.

Kiedy i gdzie odbywa się konkurs? Konkurs Piątka dla Natury odbywa się online za pośrednictwem strony internetowej www.piatkadlanatury.pl. Będzie trwał od 01.03.2021r. do 29.04.2021r.

Kto może wziąć udział w konkursie? W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele klas I-III oraz dyrekcja szkół podstawowych.

W programie biorą udział pojedyncze klasy, czy całe szkoły? Każdy nauczyciel przystępujący do programu wybiera klasę, której jest opiekunem. Do konkursu nauczyciel zgłasza swoją klasę – w razie wygranej nagroda jest przyznawana całej klasie. Nie ma jednak ograniczeń co do liczby klas z danej szkoły, która może wziąć udział w programie. Jeśli do konkursu przystępuje dyrektor szkoły, występuje on w imieniu swojej placówki jako całości.

Jak powinna wyglądać praca konkursowa? Pracę konkursową stanowi indywidualna praca kreatywna, będąca realizacją ekowyzwania opisanego w scenariuszu lekcji. Nauczyciel ma dowolność w interpretacji i wykonaniu zadania konkursowego. Praca może być przygotowana przez dzieci zarówno w klasie jak i w wyniku pracy indywidualnej na nauczaniu zdalnym – wówczas „reprezentacyjną” pracę wybiera albo nauczyciel albo cała klasa wspólnie. Szczegółowe kryteria dotyczące prac konkursowych znajdują się w Regulaminie. W przypadku dyrektorów ubiegających się o dofinansowanie ekoprojektu pracą konkursową jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

W jaki sposób można przesłać pracę konkursową? Zarówno w przypadku nauczycieli, jak i dyrekcji, pracę konkursową należy przesłać w formularzu znajdującym się na stronie www po zalogowaniu do konta użytkownika.

Nauczyciel ma możliwość dodania zgłoszenia konkursowego w 5 różnych tematach konkursu – dla każdego z nich jest przewidziany osobny formularz. Do każdego z tematów konkursu nauczyciel może dodać maksymalnie 6 zdjęć z podziałem na: 3 zdjęcia dokumentujące przeprowadzenie lekcji i 3 zdjęcia prac kreatywnych. Dodatkowo nauczyciel jest zobowiązany opisać przeprowadzoną lekcję w formie krótkiego (do 1000 znaków ze spacjami) sprawozdania. Aby wziąć udział w konkursie, wymagane jest przesłanie minimum po 1 zdjęciu w obu częściach zgłoszenia.

Dyrektor w swoim formularzu konkursowym przesyła skan wypełnionego i podpisanego wniosku o dofinansowanie, wgrywa do 3 zdjęć stanowiących ilustrację wniosku (np. fotografie dokumentujące obecny stan terenu zielonego wokół szkoły, jeśli szkoła ubiega się o jego renowację) oraz pisze krótki „list motywacyjny”, który stanowi uzasadnienie wniosku.

Czy w konkursie przetwarzane są dane osobowe uczniów lub ich wizerunek? Nie. Zgodnie z Regulaminem, prace konkursowe, by zostać dopuszczone do rywalizacji, nie mogą zawierać danych osobowych dzieci (np. podpisów na pracach plastycznych). Zdjęcia prac plastycznych nie mogą zawierać wizerunku dzieci, ponieważ będą to prace, które znajdą się w publicznej Galerii prac konkursowych. To kryterium nie obowiązuje przy zdjęciach dokumentujących przeprowadzenie lekcji – do tego elementu zgłoszenia wgląd będzie mieć jedynie Biuro programu oraz Jury konkursowe.

Według jakich kryteriów będą oceniane prace konkursowe przy weryfikacji? Prace konkursowe, zanim trafią pod ocenę Jury, weryfikowane są przez Biuro programu pod kątem zgodności z Regulaminem. Prace niezgodne z Regulaminem będą kierowane do poprawy. Poprawione prace ponownie przejdą weryfikację Biura programu.

Kto przyznaje nagrody w konkursie? Nagrody w konkursie są przyznawane przez Jury konkursu.

Kto wchodzi w skład kapituły Jury? W skład Jury wchodzą eksperci powołani przez Opiekuna konkursu.

Według jakich kryteriów Jury będzie oceniać prace konkursowe? Jury ocenia prace konkursowe pod kątem kryteriów ujętych w Regulaminie, oceniając stopień realizacji każdego z kryteriów na skali od 1 do 6.

Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki konkursu? Wyniki zostaną ogłoszone 20 maja 2021r. na www.piatkadlanatury.pl Zarówno zwycięzcy, jak i ci, których prace/wnioski nie zostaną wyróżnione, otrzymają dodatkowo wiadomość e-mail z wynikami konkursu.

Ile nagród jest przewidzianych w konkursie? W konkursie jest przewidzianych 20 zestawów nagród dla klas (każdy uczeń zwycięskiej klasy otrzymuje nagrodę) oraz ich opiekunów oraz 5 nagród w postaci dofinansowania szkolnego ekoprojektu.

Co jest nagrodą w konkursie?

Na zwycięzców czekają:
Zestawy do doświadczeń ekologicznych dla każdego ucznia zwycięskiej klasy, utrwalające wiedzę zdobytą na lekcjach oraz vouchery do salonów Empik dla opiekunów zwycięskich klas.
Oprócz tego każdy nauczyciel, który zgłosi swoją klasę do konkursu, otrzyma certyfikat potwierdzający udział w konkursie. W części dotyczącej dofinansowania do szkolnego ekoprojektu, Jury konkursowe przyzna pięć nagród o wartości 10 000 zł każda. Na kolejnych 5 szkół czeka nagroda w postaci palety papieru toaletowego Velvet.

Zwycięzcy obu części konkursu zostaną wybrani na podstawie określonych w Regulaminie kryteriów przez Jury konkursowe. Wyniki poznamy 20 maja br.

Kiedy zwycięskie klasy otrzymają nagrodę? Wysyłka nagród oraz dopełnienie formalności związanych z przekazaniem dofinansowania szkolnego ekoprojektu nastąpi do połowy czerwca 2021r.

W jakiej formie będą realizowane dofinansowania do ekoprojektów? Dofinansowania będą realizowane w formie przelewu bankowego.

Czy ekowyzwania i wnioski o dofinansowania do ekoprojektów są ze sobą powiązane? Czy chęć udziału w jednym filarze konkursu warunkuje konieczność udziału w drugim z nich? Nie. Ekowyzwania oraz wnioski o dofinansowania do ekoprojektu to oddzielne, niezależne filary konkursu.

Ile prac konkursowych może przesłać nauczyciel? Nauczyciel może przesłać do 3 prac konkursowych dla każdego tematu.

Do ilu tematów konkursu może się zgłosić nauczyciel? Nauczyciel może zgłosić się do wszystkich tematów konkursu, jednak zdobyć nagrodę może tylko raz.

Czego powinien dotyczyć wniosek o dofinansowanie ekoprojektu? Wniosek powinien być związany z jednym z pięciu obszarów stojącymi za strategią „Eco Agenda 2025” realizowaną przez Velvet CARE, symbolizowaną przez znak „Save Nature” znajdujący się na opakowaniach wyrobów firmy:

  • troska o drzewa;
  • oszczędzanie wody;
  • segregowanie odpadów;
  • redukcja zużycia plastiku;
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianycha.

Czy są jakieś formalne wymogi, które powinien spełniać wniosek o dofinansowanie eko-projektu? Formalne wymogi dotyczące wniosków o dofinansowanie są opisane w Regulaminie.

Ile wniosków o dofinansowania do ekoprojektów może złożyć dyrektor szkoły? Jedna szkoła może złożyć wnioski o dofinansowania we wszystkich kategoriach, ale może otrzymać tylko jedno dofinansowanie.

Czy dla opiekunów zwycięskich klas przewidziane są jakieś nagrody? Tak, opiekunowie zwycięskich klas również dostaną nagrody.

Czy nauczyciel, który zgłosił się do konkursu, otrzyma certyfikat udziału w konkursie? Tak, wszyscy nauczyciele, niezależnie od wyników konkursu, dostaną elektroniczny wzór certyfikatu potwierdzającego udział w konkursie do samodzielnego wypełnienia.