Piątka dla Natury

Program edukacyjno-grantowy dla szkół

przewiń w dół

Działamy dziś, z myślą o jutrze!

Przyszłość naszej planety, a tym samym nasza oraz kolejnych pokoleń, zależy od codziennych działań każdego z nas. Zmiany klimatu pokazują, że nie możemy dłużej zwlekać z wdrożeniem w życie ekologicznych zachowań, które wpłyną na poprawę stanu naszego środowiska. Kiedy więc zacząć edukację w zakresie postaw ekologicznych? Jak najwcześniej, a najlepiej już dziś!

Cel programu

Celem programu jest wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach, aktywizowanie uczniów do zmieniania na lepsze swojego najbliższego otoczenia i zaszczepienie w dzieciach wiary, że każde, nawet najdrobniejsze działanie na rzecz natury, powtarzane odpowiednio często ma szansę stać się realną zmianą na większą skalę. Program ma przyczynić się również do rozwoju świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, która w przyszłości zaprocentuje w codziennych nawykach.

Obszary ochrony środowiska

Piątka dla Natury swoją tematyką nawiązuje do strategii ECO Agenda 2025, której symbolem jest znak „Save Nature”, znajdujący się na opakowaniach produktów Velvet. "Save Nature" to:

Drzewa
troska o drzewa
Drzewa
oszczędzanie wody
Drzewa
segregowanie odpadów
Drzewa
redukcja zużycia plastiku
Drzewa
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Materiały edukacyjne i zadania konkursowe

Na nauczycieli, którzy założą konto w programie, czekają w pełni zgodne z podstawą programową scenariusze lekcji, związane tematycznie z obszarami strategii „Eco Agenda 2025”, za którą stoi znak „Save Nature” znajdujący się na opakowaniach produktów Velvet CARE. Znajdują się w nich gotowe pomysły na to, jak w interesujący dla dzieci sposób przybliżyć im zagadnienia związane z ochroną środowiska. Na końcu każdego scenariusza znajduje się ekowyzwanie – zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie kreatywnym. Dla zarejestrowanych nauczycieli, zarówno scenariusze jak i udział w konkursie są całkowicie bezpłatnie.

Nagrody dla klas

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Jury wybierze 20 zwycięskich klas, które otrzymają nagrody dla każdego ucznia: zestawy do wykonywania doświadczeń ekologicznych, utrwalające wiedzę zdobytą na lekcjach. Opiekunowie zwycięskich klas otrzymają vouchery do salonów Empik.

Dofinansowanie ekoprojektu szkoły

Oddzielnym filarem programu jest możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ekoprojektu realizowanego lub planowanego przez szkołę. Wniosek może złożyć dyrektor w imieniu placówki. Jury konkursowe, na podstawie określonych w Regulaminie kryteriów, wybierze pięć szkolnych ekoprojektów, które otrzymają dofinansowanie o wartości 10 000 zł każde! Na kolejnych 5 szkół czekają nagrody w postaci palety papieru toaletowego Velvet.

Regionalna odsłona programu Piątka dla Natury

Pierwsza, regionalna wersja programu jest skierowana do szkół w dwóch powiatach – olkuskim i zawierciańskim w województwach małopolskim i śląskim. Dlaczego? Na styku tych dwóch powiatów znajduje się fabryka produkująca produkty Velvet. Tym działaniem pragniemy podkreślić, jak istotne są dla nas działania na poziomie lokalnym. Szkoły znajdujące się w innych częściach Polski zaprosimy do programu już we wrześniu 2021r.!

KALENDARIUM PROGRAMU*

22.02.2021r. – Start programu

01.03.2021r. – Uruchomienie formularzy konkursowych ekowyzwań oraz rozpoczęcie przyjmowania wniosków o dofinansowanie szkolnych ekoprojektów

29.04.2021r. – Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych oraz wniosków o dofinansowanie

04-18.05.2021r. – Obrady Jury i wybór zwycięzców

20.05.2021r. – Ogłoszenie zwycięzców w kategoriach ekowyzwanie oraz ekoprojekt

*Podany harmonogram programu i konkursu w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie. O każdej ze zmian Uczestnicy programu zostaną poinformowani mailowo, w trybie przewidzianym w Regulaminie Piątki dla Natury.