FAQ - najczęściej zadawane pytania

OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE EDUKACYJNYM

Kto finansuje program „Velvet. Piątka dla Natury”?
Program edukacyjny  „Velvet. Piątka dla Natury” finansuje firma Velvet CARE Sp. z. o.o., która jest również jego Opiekunem.

Czego dotyczy program edukacyjny „Velvet. Piątka dla Natury”?
Program stanowi uzupełnienie dotychczas podejmowanych przez Velvet CARE działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, idealnie wpisując się w strategię zrównoważonego rozwoju firmy „Eco Agenda 2025”. W pierwszej ogólnopolskiej edycji programu tematyka eko lekcji nawiązywała do obszarów działania Velvet CARE w zakresie ochrony środowiska, przedstawionych na znaku „Save Nature”, znajdującego się na opakowaniach produktów marki Velvet. W tegorocznej edycji (2022/23) pogłębiamy temat oszczędzania wody, rozszerzając go również o inne media, a także mądre wykorzystanie zasobów naturalnych, np. poprzez odnawialne źródła energii, jak również temat ograniczania wytwarzania odpadów poprzez życie w duchu less/zero waste oraz nadawanie starym, zużytym przedmiotom drugiego życia. Te obszary tematyczne odpowiadają nie tylko na współczesne wyzwania środowiskowe, ale także bieżące problemy społeczno-gospodarcze. Są one także odpowiedzią na zapotrzebowanie dyrektorów i nauczycieli, dążących do tego, aby szkoła była miejscem bardziej przyjaznym dla środowiska.

Cały program skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I-III. Obejmuje w pełni zgodne z podstawą programową scenariusze lekcji z zakresu ekologii, opracowane przez doświadczonego metodyka edukacji wczesnoszkolnej. Każdy scenariusz zwieńczony jest Ekowyzwaniem, które utrwali wiedzę dzieci i pobudzi kreatywność, a dodatkowo umożliwi udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. W ten sposób program „Velvet. Piątka dla Natury” wspiera edukację ekologiczną i aktywizuje uczniów oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia. Pomaga także szkole stawać się miejscem bardziej przyjaznym dla środowiska.

Jakie są cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Velvet. Piątka dla Natury”?
Celem programu „Velvet. Piątka dla Natury” jest wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych i aktywizowanie uczniów oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia.Program ma przyczynić się również do rozwoju świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, co zaprocentuje w przyszłości, dobrymi nawykami, a także pomoże szkole stać się miejscem bardziej przyjaznym dla środowiska.

Kto może wziąć udział w programie „Velvet. Piątka dla Natury”?
Program „Velvet. Piątka dla Natury” skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce.

Dlaczego program edukacyjny „Velvet. Piątka dla Natury” jest dedykowany szkołom podstawowym?
Program jest dedykowany szkołom podstawowym, ponieważ wierzymy, że edukację w zakresie ekologii warto rozpocząć na samym początku kształcenia. Im wcześniej dzieci poznają zagadnienia związane z ochroną środowiska, tym większa szansa, że wykształcą się u nich nawyki, które będą działały na korzyść naszej planety.

Co oferuje program i jakie są korzyści z rejestracji?
W ramach programu powstały atrakcyjne, w pełni zgodne z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej scenariusze eko lekcji. Po założeniu konta na stronie www.piatkadlanatury.pl nauczyciel zyskuje do nich całkowicie bezpłatny dostęp. W tym roku pierwszych 250 klas, których nauczyciel zarejestruje się do programu, otrzyma pakiety startowe dla każdego dziecka. Warto się więc pośpieszyć i założyć konto już teraz!

Ponadto, po realizacji każdego scenariusza na uczestników czeka zadanie konkursowe – Ekowyzwanie, w którym przewidziano 10 nagród głównych dla szkoły i klasy, a także 110 atrakcyjnych nagród rzeczowych dla zwycięskich klas. Szczegóły znajdują się w Regulaminie Ekowyzwania.

Czym są scenariusze lekcji i gdzie mogę je znaleźć?
Scenariusze to kompletne propozycje lekcji dotyczących różnych obszarów ochrony środowiska. W pierwszej ogólnopolskiej edycji programu „Velvet. Piątka dla Natury” nawiązywały one  tematycznie do pięciu obszarów strategii zrównoważonego rozwoju „Eco Agenda 2025”, realizowanej przez Velvet CARE i symbolizowanej przez znak „Save Nature”, znajdujący się na opakowaniach wyrobów Velvet. Są to: troska o drzewa, oszczędzanie wody, segregowanie odpadów, redukcja zużycia plastiku oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W tegorocznej ogólnopolskiej edycji (2022/23) pogłębiliśmy temat oszczędzania wody, rozszerzając go również o inne media, a także mądre wykorzystanie zasobów naturalnych, np. poprzez odnawialne źródła energii, jak również temat ograniczania wytwarzania odpadów poprzez życie w duchu less/zero waste oraz nadawanie starym, zużytym przedmiotom drugiego życia.

Materiały edukacyjne przygotował doświadczony metodyk edukacji wczesnoszkolnej. Scenariusze eko lekcji zawierają gotowe pomysły na to, jak w interesujący dla dzieci sposób przybliżyć im wybrane zagadnienia związane z ochroną środowiska. W tym roku, oprócz teorii, postawiliśmy także na bardzo ciekawą część praktyczną, która nie tylko pomoże dzieciom lepiej przyswoić materiał, ale także zapewni im mnóstwo zabawy i pobudzi ich kreatywność.

Aktualne scenariusze, jak i te z poprzedniej edycji programu dostępne są dla użytkowników zarejestrowanych na stronie www.piatkadlanatury.pl i są całkowicie bezpłatne. Można je znaleźć w zakładce "Materiały edukacyjne".

REJESTRACJA I LOGOWANIE

Kto może zarejestrować się w programie edukacyjnym „Velvet. Piątka dla Natury”?
W programie mogą zarejestrować się nauczyciele klas I-III szkół podstawowych.

Jak mogę zgłosić się do programu edukacyjnego „Velvet. Piątka dla Natury”?
Aby wziąć udział w programie, zainteresowany nauczyciel musi jedynie założyć konto na stronie www.piatkadlanatury.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Mojej szkoły nie ma na liście w formularzu rejestracyjnym. Jak mogę ją znaleźć?
Jeżeli szkoły brakuje na liście, prosimy o kontakt z Biurem Programu. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego nie otrzymałem/otrzymałam maila z linkiem aktywacyjnym. Co mam zrobić?
Jeżeli wiadomość z linkiem aktywacyjnym nie dotarła na podany w trakcie rejestracji adres e-mail, w pierwszej kolejności prosimy sprawdzić folder SPAM. Jeżeli wiadomości nie ma w folderze SPAM, prosimy o kontakt z Biurem Programu.

Jak mogę się zalogować do swojego konta?
Loginem do programu „Velvet. Piątka dla Natury” jest adres e-mail, który został podany podczas rejestracji. Hasło ustala się samodzielnie podczas rejestracji w serwisie. Istnieje możliwość jego zmiany po zalogowaniu. Jeżeli zapomnisz swoje hasło, możesz skorzystać z opcji „Przypomnij hasło”.

Nie mogę się zalogować do swojego konta. Co mam zrobić?
Jeżeli po wpisaniu prawidłowego adresu e-mail oraz hasła nie można się zalogować, prosimy kliknąć przycisk „Przypomnij hasło”. Po wpisaniu podanego przy rejestracji adresu e-mail prześlemy na niego link, który umożliwi zmianę hasła.

Nie mogę się zarejestrować – przy próbie rejestracji pojawia się komunikat, że dane konto już istnieje. Co mam zrobić?
Jeżeli podczas rejestracji pojawia się komunikat, że dane konto już istnieje, oznacza to, że dokonano już rejestracji w programie na ten adres e-mail. Jeśli nie pamiętają Państwo hasła do logowania, zachęcamy do skorzystania z opcji „Przypomnij hasło”.

Czy mogę mieć więcej niż jedno konto?
Nie, jeden użytkownik może mieć tylko jedno konto w programie.

Ilu nauczycieli z jednej placówki może dołączyć do programu?
Do programu edukacyjnego dla szkół podstawowych może dołączyć dowolna liczba nauczycieli z jednej placówki.

Dlaczego w formularzu rejestracyjnym mam podać liczbę dzieci w klasie?
Program edukacyjny „Velvet. Piątka dla Natury” to zarówno program edukacyjny, jak i konkurs Ekowyzawanie. Podana w formularzu rejestracyjnym liczba dzieci w klasie jest brana pod uwagę przy logistyce związanej z pakietami startowymi oraz nagrodami (w przypadku wygranej w konkursie). Jeżeli w klasie jest więcej dzieci niż pozwala na to formularz (maksymalnie 30), skontaktuj się z Biurem Programu, podając właściwą liczbę uczniów.

 

KONKURSY EKOWYZWANIE

Czym jest Ekowyzwanie?
Konkurs Ekowyzwanie jest elementem programu „Velvet. Piątka dla Natury” i wiąże się tematycznie z przygotowanymi na jego potrzeby scenariuszami eko lekcji. Nauczyciel, wraz ze swoją klasą, może przystąpić do niego po zrealizowaniu każdej eko lekcji, przygotowanej na konkretną edycję programu – w tegorocznej edycji można wykonać maksymalnie dwa zadania konkursowe. Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować pracę kreatywną, dotyczącą co najmniej jednego obszaru tematycznego, którego dotyczyła eko lekcja, a następnie wgrać jej zdjęcia wraz z dokumentacją przeprowadzonej lekcji przy wykorzystaniu formularza dostępnego dla nauczycieli zarejestrowanych na stronie programu.

Kiedy i gdzie odbywa się konkurs?
Ekowyzwanie odbywa się całkowicie online, za pośrednictwem strony internetowej www.piatkadlanatury.pl. Prace można zgłaszać od 10.10.2022 r. do 24.03.2023 r. Zwycięskie klasy zostaną wyłonione na podstawie oceny prac konkursowych przez niezależne jury. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie programu do 26.04.2023 r.

Kto może wziąć udział w konkursie?
W Ekowyzwaniu mogą wziąć udział nauczyciele i uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

Czy w programie biorą udział pojedyncze klasy, czy całe szkoły?
Każdy przystępujący do programu nauczyciel wybiera klasę, której jest opiekunem i zgłasza ją do konkursu. W przypadku wygranej nagroda przyznawana jest całej klasie, a w przypadku pierwszych 10. miejsc także szkole. 

Jak powinna wyglądać praca konkursowa?
Pracę konkursową stanowi praca kreatywna, będąca realizacją zadania konkursowego po przeprowadzeniu eko lekcji na podstawie wybranego scenariusza. Nauczyciel ma dowolność w interpretacji i wykonaniu zadania konkursowego, ale praca musi nawiązywać tematycznie do scenariusza. Praca może być przygotowana przez dzieci, zarówno w klasie, jak i indywidualnie w ramach nauki zdanej – wówczas pracę, która zostanie zgłoszona do konkursu, wybiera albo nauczyciel, albo cała klasa wspólnie. Szczegółowe kryteria dotyczące prac konkursowych znajdują się w Regulaminie Ekowyzwania.

W jaki sposób można przesłać pracę konkursową?
Pracę konkursową należy przesłać w formularzu znajdującym się na stronie www.piatkadlanatury.pl, po zalogowaniu na konto użytkownika.

Nauczyciel ma możliwość dodania zgłoszenia konkursowego we wszystkich obszarach tematycznych konkursu – dla każdego z nich jest przewidziany osobny formularz. Do każdego z tematów nauczyciel może dodać maksymalnie sześć zdjęć z podziałem na: trzy zdjęcia dokumentujące przeprowadzenie lekcji i trzy zdjęcia prac kreatywnych. Aby wziąć udział w konkursie, wymagane jest przesłanie minimum po jednym zdjęciu w każdej części zgłoszenia. Dodatkowo nauczyciel jest zobowiązany opisać przeprowadzoną lekcję w formie krótkiego (do 1000 znaków ze spacjami) sprawozdania oraz odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób program „Velvet. Piątka dla Natury” rozwija proekologiczne postawy najmłodszych?

Ile prac konkursowych może przesłać nauczyciel?
Nauczyciel może przesłać maksymalnie dwie prace konkursowe – po jednej w każdym obszarze tematycznym, przy czym nagrodę może zdobyć tylko raz.

Do ilu tematów konkursu może się zgłosić nauczyciel?
Nauczyciel może zgłosić po jednej pracy konkursowej w każdym z dwóch obszarów tematycznych, jednak nagrodę może zdobyć tylko raz.

Czy w konkursie przetwarzane są dane osobowe uczniów lub ich wizerunek?
Zgodnie z Regulaminem, prace konkursowe, mogą zawierać dane osobowe dzieci (np. podpisów na pracach kreatywnych). Ponadto zdjęcia mogą przedstawiać wizerunek uczniów, ponieważ będą to prace, które znajdą się w publicznej Galerii prac konkursowych, dostępnej na stronie programu www.piatkadlanatury.pl. To kryterium obowiązuje także przy zdjęciach dokumentujących przeprowadzenie lekcji – do tego elementu zgłoszenia wgląd będzie mieć jedynie Biuro Programu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Regulaminie.

Według jakich kryteriów będą oceniane prace konkursowe przy weryfikacji?
W pierwszej fazie oceny prac konkursowych, zostaną one zweryfikowane pod kątem zgodności z regulaminem przez Biuro Programu. Prace niezgodne z Regulaminem będą kierowane do poprawy. Poprawione prace ponownie przejdą weryfikację Biura Programu. Następnie prace trafią pod ocenę specjalnie powołanego jury.

Czy nauczyciel, który zgłosił się do konkursu, otrzyma certyfikat udziału w programie lub konkursie?
Tak, wszyscy nauczyciele, niezależnie od wyników konkursu, dostaną elektroniczny wzór certyfikatu, a także dyplomu, potwierdzających udział w programie do samodzielnego wypełnienia.

Kto przyznaje nagrody w konkursie?
Nagrody w konkursie Ekowyzwanie są przyznawane na podstawie oceny specjalnie powołanego jury.

Kto wchodzi w skład kapituły jury?
W skład jury wchodzą eksperci powołani przez Opiekuna programu.

Według jakich kryteriów jury będzie oceniać prace konkursowe?
W pierwszej fazie oceny prac konkursowych zostaną one zweryfikowane pod kątem zgodności z regulaminem przez Biuro Programu. Prace niezgodne z Regulaminem będą kierowane do poprawy, a po korekcie przejdą ponownie weryfikację Biura Programu. Prace zatwierdzone przez Biuro Programu trafią pod ocenę specjalnie powołanego jury. W ocenie pracy konkursowej będą brane pod uwagę: (1) zgodność z tematyką scenariusza, (2) wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, (3) stopień trudności pracy włożonej przez ucznia, (4) kreatywność i innowacyjność oraz (5) pozytywny wpływ na środowisko naturalne w otoczeniu szkoły.

Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki konkursu?
Wyniki konkursu Ekowyzwanie zostaną ogłoszone do 26.04.2023 r. na stronie www.piatkadlanatury.pl. Zarówno zwycięzcy, jak i nauczyciele, których prace nie zostaną wyróżnione, otrzymają dodatkowo wiadomość e-mail z wynikami konkursu.

Ile nagród jest przewidzianych w konkursie?W konkursie Ekowyzwanie przewidzianych jest 10 nagród głównych dla szkoły, w której uczy się zwycięska klasa, a także dla całej klasy. Nagrodą dla szkoły są instalacje ekologiczne o wartości do 8 000 zł brutto, natomiast dla klasy – wycieczka do wybranego przez Organizatora konkursu miejsca na terenie województwa, w którym działa szkoła, o łącznej wartości do 1500 zł brutto. Dodatkowo 110 zwycięskich klas otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci zestawów edukacyjnych dla każdego dziecka i dla całej kasy oraz gadżetu dla opiekuna klasy.

Czy nagrody podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny?
Nie, nagrody przyznawane w konkursie Ekowyzwanie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Kiedy zwycięskie klasy otrzymają nagrodę?
Dopełnienie wszystkich formalności związanych z nagrodami w konkursie Ekowyzwanie potrwa maksymalnie do 30.06.2023 r.

Dlaczego w tegorocznej edycji programu szkoły nie mogą ubiegać się o granty na dofinansowanie projektów ekologicznych do zrealizowania na terenie szkoły?
Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez dyrektorów i nauczycieli, chcemy wspierać szkoły w ich dążeniach do stawania się miejscami bardziej przyjaznymi dla środowiska. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że w tym roku szkoły po raz kolejny stanęły przed nowymi wyzwaniami, związanymi już nie tylko z sytuacją epidemiczną, ale także skutkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Chcąc oszczędzić dyrektorom dodatkowej pracy, zdecydowaliśmy się w tegorocznej edycji na realizację jednego filaru programu – Ekowyzwania, w ramach którego klasy będą mogły zdobyć nagrodę w postaci gotowych instalacji ekologicznych dla swojej szkoły. W ten sposób pomożemy szkole zrealizować ważny cel i stać się miejscem bardziej przyjaznym dla środowiska, przy mniejszym zaangażowaniu czasowym ze strony dyrekcji.

Używamy plików cookies i innych technologii w celu poprawy optymalizacji i analityki strony internetowej. Wykorzystywane pliki cookies są niezbędne do poprawnego działania strony. Więcej o plikach cookies oraz dostosowaniu swoich preferencji możesz dowiedzieć się w Regulaminie Plików Cookies

Rozumiem