Velvet. Piątka dla Natury

Program edukacyjny dla szkół podstawowych

Działamy dziś, z myślą o jutrze!

Przyszłość naszej planety, a więc i nasza oraz kolejnych pokoleń zależy od codziennych działań każdego z nas. Zmiany klimatu pokazują, że nie możemy dłużej zwlekać z wprowadzaniem w życie ekologicznych wzorców zachowań oraz z budowaniem dobrych nawyków, wpływających na poprawę stanu zarówno otoczenia, w którym żyjemy na co dzień, jak i środowiska w ujęciu globalnym. Kiedy więc zacząć edukację w zakresie prawidłowych postaw? Jak najwcześniej, a najlepiej już dziś!

Cel programu edukacyjnego

Celem programu „Velvet. Piątka dla Natury” jest wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach i aktywizowanie uczniów oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia. Dzięki temu dzieci nauczą się, że każde, nawet najdrobniejsze działanie na rzecz natury, powtarzane odpowiednio często, może prowadzić do realnej zmiany na większą skalę, a także pomóc szkole stawać się miejscem bardziej przyjaznym dla środowiska.

Obszary działania programu dla szkół

Zarówno regionalna edycja pilotażowa, jak i pierwsza ogólnopolska edycja programu dla szkół podstawowych „Velvet. Piątka dla Natury” nawiązywały tematycznie do pięciu obszarów strategii zrównoważonego rozwoju „Eco Agenda 2025”, realizowanej przez Velvet CARE i symbolizowanej przez znak „Save Nature”, znajdujący się na opakowaniach wyrobów Velvet. Są to:

Drzewa
troska o drzewa
Drzewa
oszczędzanie wody
Drzewa
segregowanie odpadówy
Drzewa
redukcja zużycia plastiku
Drzewa
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

W tegorocznej edycji (2022/23) ogólnopolskiego programu edukacyjnego postanowiliśmy pogłębić temat oszczędzania wody, rozszerzając go również o inne media, a także mądre wykorzystanie zasobów naturalnych, np. poprzez odnawialne źródła energii, jak również temat ograniczania wytwarzania odpadów poprzez życie w duchu less/zero waste oraz nadawanie starym, zużytym przedmiotom drugiego życia.

oszczędzanie mediów
oszczędzanie mediów
Less zero waste
less/zero waste

Te obszary tematyczne odpowiadają nie tylko na współczesne wyzwania środowiskowe, ale także bieżące problemy społeczno-gospodarcze. Są one również odpowiedzią na zapotrzebowanie dyrektorów i nauczycieli, dążących do tego, aby szkoła była miejscem bardziej przyjaznym dla środowiska.

Materiały edukacyjne do
eko lekcji

Na nauczycieli, którzy założą konto na stronie programu edukacyjnego „Velvet. Piątka dla Natury”, czekają w pełni zgodne z podstawą programową scenariusze lekcji, związane tematycznie z oszczędzaniem mediów oraz mądrym wykorzystywaniem dostępnych zasobów naturalnych, a także z ograniczeniem wytwarzania odpadów poprzez życie w duchu less/zero waste i nadawanie starym, zużytym przedmiotom nowego życia.

Dodatkowo zarejestrowani nauczyciele, którzy nie brali udziału w pierwszej ogólnopolskiej edycji programu, lub nie zdążyli zrealizować ze swoimi klasami wszystkich scenariuszy eko lekcji, będą mieli dostęp także i do nich. Są to materiały edukacyjne, nawiązujące tematycznie do pięciu ww. obszarów strategii zrównoważonego rozwoju Velvet CARE „Eco Agenda 2025”.

Scenariusze eko lekcji zawierają gotowe pomysły na to, jak w interesujący dla dzieci sposób przybliżyć im wybrane zagadnienia związane z ochroną środowiska. W tym roku, oprócz teorii, postawiliśmy także na bardzo ciekawą część praktyczną, która nie tylko pomoże dzieciom lepiej przyswoić materiał, ale także zapewni im mnóstwo zabawy i pobudzi ich kreatywność.

Scenariusze eko lekcji dostępne są w zakładce „Materiały edukacyjne”. Jeśli chcesz mieć do nich dostęp, zarejestruj się w programie i załóż konto już dziś!

Pierwsze 250 klas, które zarejestrują się w programie jako pierwsze otrzymają zestawy startowe dla każdego dziecka. A zatem nie zwlekaj i zarejestruj się już teraz!


Załóż konto

Dołącz do Ekowyzwania i zdobądź nagrody dla szkoły i całej klasy

Na końcu każdego scenariusza eko lekcji znajduje się Ekowyzwanie, czyli zaproszenie do wzięcia udziału w bezpłatnym konkursie kreatywnym dla szkół z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Zadaniem uczniów jest przygotowanie dowolną techniką pracy konkursowej w oparciu o wybrany obszar tematyczny. Wspólnie ze swoimi klasami z roczników I-III możesz zrealizować jedno lub dwa Ekowyzwania. W ten sposób zwiększysz szanse na wygraną, jednak nagrodę możesz otrzymać tylko raz.

Ekowyzwania można realizować tylko do scenariuszy z obecnej edycji programu!

Szczegóły konkursu znajdziesz w Regulaminie Ekowyzwania.


Jak zgłosić pracę konkursową?

Formularze zgłoszeniowe dla każdego obszaru tematycznego znajdziesz na swoim profilu, po zalogowaniu się na konto. W każdym formularzu są dwie sekcje: zdjęcia prac kreatywnych i zdjęcia dokumentujące przebieg eko lekcji. Do każdej sekcji musisz wgrać minimum jedno zdjęcie. Następnymi elementami formularza konkursowego są pola tekstowe, w których musisz:

  • zamieścić krótkie (do 1000 znaków ze spacjami) sprawozdanie z przeprowadzonej lekcji;
  • odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób program „Velvet. Piątka dla Natury” rozwija proekologiczne postawy najmłodszych?.

Praca konkursowa może być przygotowana w trakcie lekcji lub indywidualnie w ramach nauczania zdalnego – Twoim zadaniem jest wybór pracy/prac reprezentującej/-ych Twoją klasę. Mogą Ci w tym pomóc uczniowie. Szczegółowe informacje o kryteriach, jakie musi spełniać praca kreatywna zgłoszona do konkursu, znajdziesz w Regulaminie Ekowyzwania. Pamiętaj, że każda praca, przed dopuszczeniem jej do rywalizacji konkursowej, przechodzi weryfikację moderatorów strony i jest sprawdzana pod kątem zgodności z Regulaminem.

Po zatwierdzeniu zgłoszenia prace zostają poddane ocenie jury.


Nagrody

W konkursie dla szkół podstawowych Ekowyzwanie przewidzianych jest 10 nagród głównych dla szkoły, w której uczy się zwycięska klasa, a także dla całej klasy. Nagrodą dla szkoły są instalacje ekologiczne o wartości do 8 000 zł brutto, natomiast dla klasy – wycieczka do wybranego przez Organizatora konkursu miejsca na terenie województwa, w którym działa szkoła, o łącznej wartości do 1500 zł brutto.

Poza tym 110 klas, które zwyciężą w konkursie Ekowyzwanie, otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci zestawów edukacyjnych dla klasy oraz dla każdego dziecka, a także funkcjonalny plecak dla opiekuna klasy.

Lista zwycięzców zostanie opublikowana do 26.04.2023 r.

Patroni honorowi

Marszałek Województwa Mazowieckiego Marszałek Województwa Lubuskiego
Marszałek Województwa Małopolskiego Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Opolski Kurator Oświaty Pomorski Kurator Oświaty
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Lubuski Kurator Oświaty
Starosta Zawierciański Starosta Olkuski
Marszałek Województwa Pomorskiego Marszałek Województwa Opolskiego
Marszałek Województwa Śląskiego

Myślimy lokalnie, działamy globalnie

Program edukacyjny „Velvet. Piątka dla Natury” został zainaugurowany w 2020 roku. Zrealizowaliśmy wówczas pilotażową edycję regionalną, skierowaną do szkół podstawowych w dwóch powiatach – olkuskim (woj. małopolskie) i zawierciańskim (woj. śląskie), Dlaczego? Na ich granicy znajduje się fabryka produkująca wyroby Velvet. W ten sposób chcieliśmy podkreślić, jak ważne jest dla nas działanie na szczeblu lokalnym. Wierzymy, że inicjatywy podejmowane w najbliższym otoczeniu prowadzą do realnej zmiany w skali makro.

Regionalna edycja programu „Velvet. Piątka dla Natury” spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, zarówno wśród nauczycieli, jak i dzieci, a także ich rodziców, dlatego od roku szkolnego 2021/22 do udziału w programie oraz do wspólnych działań na rzecz środowiska zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe w całej Polsce.

KALENDARIUM PROGRAMU*

03.10.2022 r. – start programu

10.10.2022 r. – uruchomienie formularzy zgłoszeniowych w konkursie Ekowyzwanie

24.03.2023 r. – ostatni dzień, w którym można przesyłać prace zrealizowane w ramach Ekowyzwań

25-31.03.2023 r. – przerwa techniczna

03.03-21.04.2023 r. – ocena prac konkursowych przez jury

26.04.2023 r. – ogłoszenie wyników konkursu Ekowyzwanie

* Podany harmonogram programu i konkursu w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie. O każdej ze zmian uczestnicy zostaną poinformowani mailowo, w trybie przewidzianym w Regulaminie.

Używamy plików cookies i innych technologii w celu poprawy optymalizacji i analityki strony internetowej. Wykorzystywane pliki cookies są niezbędne do poprawnego działania strony. Więcej o plikach cookies oraz dostosowaniu swoich preferencji możesz dowiedzieć się w Regulaminie Plików Cookies

Rozumiem